Tel : +90 442 233 33 89 |

İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID19 Çalışma Rehberi Afişleri

İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID19 Çalışma Rehberi Afişleri
8 Temmuz 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Sağlık Bakanlığı’ndan alınan 24.06.2020 tarih ve 149 sayılı yazı.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ilgi yazıda; Bilimsel Danışma Kurulu tarafından, “Çalışma Rehberi Afişi” ve “Kapasite Bilgisi Afişi” hazırlandığı bildirilerek, yazıda belirtilen sektörlere ilişkin faaliyet gösteren üyelerinizin afişleri internet ortamından temin edilerek bastırılması ve işyerlerine astırılması talep edilmektedir.

EK: İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID-19 Çalışma Rehberi Afişleri (2 sayfa)