Tel : +90 442 233 33 89 |

İşyerlerinde Covid­19 Tedbirleri

İşyerlerinde Covid­19 Tedbirleri
13 Eylül 2021

Erzurum Valiliği, İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli ve 99 sayılı yazısı.

COVID­19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak COVID­19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirmekte, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır.

İşverenler, işyerlerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu kapsamda;
1-­ COVİD19 aşısı tamamlanmamış işçiler işyerinde karşılaşabilecekleri söz konusu risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilecektir.
2­- Bu bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin COVİD19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da ayrıca bildirilecektir.
3- ­COVİD19 aşısı olmayan işçilerden 06 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada 1 kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı ilgi yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.