Tel : +90 442 233 33 89 |

İşyerlerinin Çalışma Saatleri

İşyerlerinin Çalışma Saatleri
4 Mart 2021

İlgi : a) 04.11.2020 tarih ve 13466 sayılı yazımız.
b) 01.12.2020 tarih ve 14808 sayılı yazımız.
c) 07.12.2020 tarih ve 15113 sayılı yazımız.
ç) 02.03.2021 tarih ve 3095 sayılı yazımız.
d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 3668 sayılı yazısı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında ve Bakanlığımızın 03.11.2020, 30.11.2020, 06.12.2020, 02.03.2021 tarihli Genelgeleri kapsamında ilgi (a), (b) ve (c) yazılarımız ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirilmiştir.

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri buna göre belirlenmiş ve her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde belirlenen kriterler doğrultusunda Bakanlığımızın 02.03.2021 tarihli genelgesi ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00 – ­19.00 saatleri arasında %50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirilmiştir.

Bu doğrultuda daha önce açılış­ kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış­ kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00­ – 0420.00 saatleri arası olarak belirlenmesi gerektiği ilgi (d) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Mülki İdare Amirlerince yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;