Tel : +90 442 233 33 89 |

İthalat 2017/2 Sayılı Tebliğ

İthalat 2017/2 Sayılı Tebliğ
18 Ekim 2017

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza ulaşan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen; Tebliğ’de ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin ilgili mevzuat uyarınca değerlendirmeye alınacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ithale konu olan eşyanın ticari tanımı ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilerek talep edilen gümrük vergisi ile Toplu Konut Fonu oranına veya miktarına ilişkin gerekçeli taleplerin şirketler ve sivil toplum kuruluşları tarafından ekte bir örneği sunulan başvuru formunun doldurulup 26 Ekim 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar, ithalatrejimi@ekonomi.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesini gerekmektedir.

Saygılarımızla…

Ek: İthalat Tebliğ
Ek: Başvuru Formu