Tel : +90 442 233 33 89 |

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : 24.11.2020 tarihli, 249637 sayılı ve Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısıyla, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen (EC) 2019/1021 Sayılı “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı Birliğimize iletilmiştir.

Söz konusu taslak ve görüş formu https://cygm.csb.gov.tr/taslaklar-i-443 adresinde yer almakta, Gerekçe ve Karşılaştırma Cetveli ise yazımız ekinde sunulmaktadır. Taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin görüş işleme formuna işlenmek suretiyle en geç 11.12.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunda.

EK: Gerekçe ve Karşılaştırma Cetveli (7 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.