Tel : +90 442 233 33 89 |

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : 24.11.2020 tarihli, 249637 sayılı ve Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısıyla, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen (EC) 2019/1021 Sayılı “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” taslağı Birliğimize iletilmiştir.

Söz konusu taslak ve görüş formu https://cygm.csb.gov.tr/taslaklar-i-443 adresinde yer almakta, Gerekçe ve Karşılaştırma Cetveli ise yazımız ekinde sunulmaktadır. Taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin görüş işleme formuna işlenmek suretiyle en geç 11.12.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunda.

EK: Gerekçe ve Karşılaştırma Cetveli (7 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text