Tel : +90 442 233 33 89 |

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hk.

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi Hk.
15 Aralık 2021

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi’nin bilgi birikimini toplumla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yanında sivil toplum kuruluşları ve bireylerle paylaşmanın daha nitelikli ve etkin yollarını araştırmakta ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitimler düzenlemektedir.

Merkezimiz bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile 03-04-05-06 Şubat 2022 tarihleri arasında (yüz yüze) “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” gerçekleştirecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Üniversitemiz ve Kamu İhale Kurumu onaylı belge verilecektir.

Kamu ihalelerinde görevli personelin bilgilerinin güncellenmesi açısından büyük önem taşıyan ve ekte detayları bulunan bu ücretli eğitime, Kurumunuza bağlı teşkilat ve/veya birimlerden katılımı uygun görülecek personelinize ait bilgilerin tarafımıza bildirilmesi hususunda bilgilerinize ve gereğini saygılarımla arz ederim.

KIK-EK-1