Tel : +90 442 233 33 89 |

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Erzurum’da Masaya Yatırıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Erzurum’da Masaya Yatırıldı
13 Mayıs 2016

      Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu (KÜSİ) 6. Koordinasyon Toplantısı, Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

     Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) da destek verdiği toplantıya, Erzurum Vali Yardımcısı Fatih Gül, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Ar, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görevli KÜSİ Çalışma Grubu üyesi öğretim elemanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

     Toplantının açış konuşmasını, ETÜ Rektör Yardımcısı ve KÜSİ Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bayram Şahin yaptı. Konuşmasında Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin önemine değinen Prof. Dr. Şahin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan ve KÜSİ Çalışma Grubu’nun 6. Koordinasyon Toplantısı’nın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

     Program daha sonra protokol konuşmalarıyla devam etti. İlk konuşmayı ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın yaptı.  Teknolojinin, insanlığın refahını geliştirmedeki öneminin tartışmasız kabul gördüğünü ifade eden Özakalın, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını belirleyen en önemli faktörün teknoloji üretim ve kullanmadaki başarı seviyesi olduğunu vurguladı. Teknoloji üretim yeri olan üniversitelerden, sanayiye indirilemeyen araştırmaların hükmünün ne kadar olacağının tartışılacağını kaydeden ETSO Meclis Başkanı Özakalın şunları söyledi; “Aksi durumu telaffuz edecek olursak sanayicimiz yaşadığı problemleri üniversiteye taşıyamaz ve kendi içerisinde çözmeye çalışırsa problem çözme noktasında uzun zaman harcayabilir. Ülkemizde, uzun yıllardan beri teknoloji transferi ile sanayide faaliyetlerin sürdürülmesi, sanayinin teknolojik araştırmalardan uzak kalması, buna yatırım yapmaması ve üniversitelerin bu konuda gerekli açılımları yapamaması nedeniyle üniversite-sanayi işbirliği istenilen seviyede değildir. Sanayicilerimizin üniversite ile yapacağı işbirliği ile hem kısa zamanda problemine çözüm bulacak hem verimli çalışmaya başlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği büyük önem taşımaktadır.”

     Erzurum’da sanayinin büyümesi ve hali hazırdaki üretim tesislerinin gelişmesindeki en önemli etkenin, üretilen süreç, ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Özakalın, “Bununla beraber söz konusu iyileşme ve gelişmenin sağlanmasının,  ancak ve ancak AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaşması ile mümkün olacağı da su götürmez bir gerçektir. Erzurum’un hem teknolojinin kullanımı, hem de üretimi noktasında Türkiye’nin üretim zincirinin sağlam halkalarından biri olması en temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefin somut çıktılara dönüşmesinde tüm paydaşlara önemli görevler düşmektedir.  Bu görevler arasında en önemlisi; yeni nesillerin var olan bilgi ve tecrübeyle yetinmeyerek araştırma ve geliştirme odaklı düşünmelerine öncülük edilmesidir” diye konuştu. Özakalın ayrıca,  1. OSB’de mevcut firmaların yarısının üretimden ziyade dağıtım deposu olarak kullandığını hatırlatarak, II. OSB’nin de aynı kaderi paylaşmaması için tahsislerde üretim şartı arayacaklarını sözlerine ekledi.

     Toplantıda daha sonra ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı konuştu. Bilim üretmede öne çıkan üniversitelerin, ürettikleri bilginin kullanımının ve ticari etkinlik haline getirilmesinin çabası içerisinde olması gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yaylalı, “Üçüncü nesil üniversite olarak tanımladığımız bu üniversitelerin eşzamanlı görevlerine baktığımız zaman bunların; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmetlerde bulunmak olduğunu görüyoruz. Sadece eğitime yönelmiş bir üniversite, ‘Yüksek Lise’ olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu anlamda ETÜ üstlendiği görev ve sorumlulukların bilincinde olarak faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

     Rektör Prof. Dr. Yaylalı’nın ardından konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Ar ise, KÜSİ çalışmalarının yansımalarının Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında etken rol oynayacağının altını çizdi. Genel Müdür Ar konuşmasında, KÜSİ çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi için çalışma grubu üye sayısını 96’ya çıkardıklarını belirterek şöyle konuştu; “Bu vesileyle, bazı illerde birden fazla olmak üzere Türkiye’deki bütün illerde Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği için çalışan öğretim üyelerimizi görevlendirdik ve onlarla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz.

     Toplantıda daha sonra ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Daştan, “Erzurum KÜSİ Çalışmaları; Fırsatlar ve Değerlendirmeler” konulu bir sunum yaptı.

     ‘Üniversite-Sanayi Oturumu’yla devam eden toplantının öğleden sonraki bölümünde ise; “ARGE-Yenilik ve Teknoloji Kavramsal Çerçeve”, “Avrupa İşletmeler Ağı Yapısı ve İşleyişi” , “KÜSİ Çalışmaları ve İyi Uygulama Örnekleri” ve “KÜSİ Çalışma Grubu Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” başlıkları altında oturumlar düzenlendi.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text