Tel : +90 442 233 33 89 |

Kanada Montreal Limanında Grevin Sona Ermesi

Kanada Montreal Limanında Grevin Sona Ermesi
31 Mayıs 2021

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 16.04.2021 tarihli ve 84403118-720-3988 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’nın 06.05.2021 tarihli ve E-38548646-434.99-00063838078 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Kanada Montreal Limanında kısmi grev olması sebebiyle limandaki iş ve işlemlerde olası gecikmelerin yaşanabileceği hususu bildirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın Birliğimize ilettiği ilgi (b)’de kayıtlı yazısı ile, Ottava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen, Montreal Liman İdaresi tarafından 1 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre; Bill C29 adlı Kanunun Kanada Parlamentosu Avam Kamarasından (House of Commons) geçerek 30 Nisan 2021 tarihinde onaylanmasının akabinde Montreal Limanının 2 Mayıs 2021 Pazar günü faaliyetlerine başladığı belirtilmiş olup Montreal Limanı üzerinden Kanada ile ticaret yapan firmalarımızın Limandaki iş ve işlemlerine yönelik planlamalarında bahse konu gelişmeleri dikkate almasında fayda olduğunun düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.