Tel : +90 442 233 33 89 |

Kanada’dan Çin ve Vietnam’a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması

Kanada’dan Çin ve Vietnam’a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması
7 Haziran 2021

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.05.2021 tarihli ve 64086053 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirimde Özel İthalat Önlemleri Yasası’nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam’dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre söz konusu yazı ekinde belirtilen firmalar için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği bildirilmektedir.

Soruşturmaya konu ürünler arasında;
– Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P.9401.40.00.00),
– Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90),
– Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.9401.71.10.10; G.T.P.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Çin ve Vietnam’dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, yazı ekinde belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

930