Tel : +90 442 233 33 89 |

Kanada’dan Çin ve Vietnam’a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması

Kanada’dan Çin ve Vietnam’a Mobilyada Damping ve Sübvansiyon Soruşturması
7 Haziran 2021

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.05.2021 tarihli ve 64086053 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu (CBSA) tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan bildirimde Özel İthalat Önlemleri Yasası’nın (Special Import Measures Act-SIMA) 38(1) maddesine göre Çin ve Vietnam’dan ithal edilen oturmaya mahsus içleri doldurulmuş ve kaplanmış nitelikte olan belirli mobilyalarda, yapılan ilk belirlemelere göre söz konusu yazı ekinde belirtilen firmalar için belirtilen oranlarda damping ve sübvansiyon tespit edildiği bildirilmektedir.

Soruşturmaya konu ürünler arasında;
– Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) (G.T.P.9401.40.00.00),
– Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.9401.61.10.10; G.T.P. 9401.61.10.90),
– Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar-içleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (G.T.P.9401.71.10.10; G.T.P.9401.71.10.90) şeklinde verilen G.T.P. numaralarının referans olarak verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Çin ve Vietnam’dan 5 Mayıs 2021 tarihi ve sonrasında ithal edilecek söz konusu ürünlere yönelik uygulanacak geçici önlem kapsamında, yazı ekinde belirtilen oranlarda ilave vergi uygulanacağı belirtilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

930

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text