Tel : +90 442 233 33 89 |

Karadağ Yatırım ve İş Olanakları etkinliği

Karadağ Yatırım ve İş Olanakları etkinliği
17 Aralık 2021

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 10.12.2021 tarihli ve E-78810371-160.05-33628525 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısı ile, Karadağ Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atfen, Karadağ Dışişleri Bakanlığı’nın “Karadağ Yatırım ve İş Olanakları” başlıklı kitabın beşinci baskısının tanıtımı için 20 Aralık 2021 tarihinde hibrit formatta bir etkinlik düzenleyeceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğe “Zoom” uygulaması üzerinden çevrimiçi katılım sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bahsi geçen etkinliğin katılım linkine ve detaylı bilgilere ekte ulaşılabilmektedir.

EK:
1- Detaylı bilgiler (1 sayfa)
2- Nota (1 sayfa)