Tel : +90 442 233 33 89 |

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı
27 Mart 2017

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlendiği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.
TOBB’a iletilen yazıda, günümüz teknolojik imkanların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde, bir çok bilgi ve belgeye elektronik olarak erişim imkanının bulunmasıyla birlikte, Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında, yaklaşık 13yıllık sektörel deneyim, yaşanan sorunlar, gelen talepler ile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren/göstereceklere yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması, vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini teminen, anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.
Aynı yazıda ayrıca, söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş ve tekliflerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen süre içerisinde ve aynı Yönetmeliğin Ek-2 formunun doldurulması suretiyle 10/04/2017 tarihine kadar Bakanlığa bildirilmek üzere Odamız info@erzurumtso.org.tr mail adresine bildirmeniz rica olunur.