Tel : +90 442 233 33 89 |

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı
27 Mart 2017

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlendiği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.
TOBB’a iletilen yazıda, günümüz teknolojik imkanların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde, bir çok bilgi ve belgeye elektronik olarak erişim imkanının bulunmasıyla birlikte, Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında, yaklaşık 13yıllık sektörel deneyim, yaşanan sorunlar, gelen talepler ile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren/göstereceklere yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması, vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirilmesini teminen, anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.
Aynı yazıda ayrıca, söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına www.kugm.gov.tr adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş ve tekliflerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde öngörülen süre içerisinde ve aynı Yönetmeliğin Ek-2 formunun doldurulması suretiyle 10/04/2017 tarihine kadar Bakanlığa bildirilmek üzere Odamız info@erzurumtso.org.tr mail adresine bildirmeniz rica olunur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text