Tel : +90 442 233 33 89 |

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabı Alınması

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabı Alınması
8 Kasım 2016

İlgi: Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 7831991 O-OI0.04-E.6007382 sayılı yazısı;

İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 08.07.2016 tarihli yönergesi ile uygulamaya koyduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaya başlamış olup, bundan sonra tüm yazışmalarımız EBYS ve bu sisteme entegre sistemlerle yapılacaktır.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7 /a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur.

Bu nedenle Odamıza kayıtlı Gıda ve Yem İşleyen, Üreten ve Satışını yapan Özel ve Tüzel işletmelere, Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinde daha hızlı, verimli ve etkin bir hizmet verilebilmesi adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı üzerinden bildirim yapılabilmesi için söz konusu işletmelerin KEP hesabı almanız gerektiği hususu önemle duyurulur.