Tel : +90 442 233 33 89 |

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabı Alınması

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabı Alınması
8 Kasım 2016

İlgi: Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 07.11.2016 tarih ve 7831991 O-OI0.04-E.6007382 sayılı yazısı;

İl Müdürlüğümüz, Bakanlığımızın 08.07.2016 tarihli yönergesi ile uygulamaya koyduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) kullanmaya başlamış olup, bundan sonra tüm yazışmalarımız EBYS ve bu sisteme entegre sistemlerle yapılacaktır.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7 /a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutulmuştur.

Bu nedenle Odamıza kayıtlı Gıda ve Yem İşleyen, Üreten ve Satışını yapan Özel ve Tüzel işletmelere, Erzurum Valiliği-İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinde daha hızlı, verimli ve etkin bir hizmet verilebilmesi adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı üzerinden bildirim yapılabilmesi için söz konusu işletmelerin KEP hesabı almanız gerektiği hususu önemle duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text