Tel : +90 442 233 33 89 |

Kefalet Senetleri

Kefalet Senetleri
13 Şubat 2020

İlgi : a) Kamu İhale Kurumu´nun 08.01.2020 tarih, 74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısı

         b) 13.12.2019 tarih, 34221550-249-12360 sayılı yazımız

Kamu İhale Kurumu´nun ilgide kayıtlı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

EK: Kefalet Senetleri (3 sayfa)