Tel : +90 442 233 33 89 |

Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü hk.

Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü hk.
27 Şubat 2020

İlgi : 12.09.2019 tarih ve 150526 sayılı Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı yazısı

İlgide kayıtlı yazı ile 2019/13 sayılı Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilişkilerimizin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonunu yürütmek üzere 2019/193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın görevlendirildiği iletilmiştir.

İlgi yazıda devamla KKTC’nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla ülkemizden KKTC’ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla görevlendirilen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nün 03.09.2019 tarih ve 71551975-610-146639 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Olur’u ile kurulduğu ve koordinatör olarak Hacı Halil AFŞARATA’nın görevlendirildiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, daha önce KKTC’ye yönelik gerçekleştirilen ekonomik, mali ve teknik yardımlara ilişkin Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC ile akdedilmiş mali ve ekonomik protokoller ile sair anlaşmalarındaki  Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan’a yapılan atıf Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına, mülga Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliğine yapılan atıflar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde kurulan Kıbrıs İşleri Koordinasyon Birimine yapılmış kabul edilerek iş ve işlemlerin buna göre yürütüleceği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi içinde olunması ve gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesinin genel çalışma ilkesi olarak kabulünün önem arz ettiğine vurgu yapılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla…

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text