Tel : +90 442 233 33 89 |

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hk. Tebliğ

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hk. Tebliğ
2 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazetede, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğde; Tarımsal ürünlerin işlenmesi, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyonu konularına verilecek hibe desteklerinin detayları yer almaktadır. Hibe destekleriyle ilgili Proje Ön Değerlendirme Kriterleri başlığında, yatırım konusunun “coğrafi işaret tescili yapılmış bir ürünün işlenmesi” ile ilgili olması durumunda ilave puan uygulanacağı belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.