Tel : +90 442 233 33 89 |

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk
5 Mayıs 2023

Hazine ve Maliye Bakanlığından Birliğimize iletilen yazı dahilinde, Kıymetli maden rafinerileri tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan faaliyet izinlerine yönelik olarak başvuru sürelerine ve söz konusu rafinelerce üretilmiş/üretilecek standart işlenmemiş ve basılı kıymetli madenlerin yurt içinde alınıp satılmasına yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Bahse konu yazı ve ekinin Odanızın ilgili komitesine (kuyumculuk, maden vb.) duyurulması ve ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK:
1- Kıymetli Maden Rafinerileri Hk. (2 sayfa)
2- Rafinaj Faaliyetinde Bulunan Firmaların Listesi (2 sayfa)

Kıymetli Maden Rafinerileri Hk.