Tel : +90 442 233 33 89 |

KOBİ Bilgi Sitesi

KOBİ Bilgi Sitesi
17 Nisan 2017

Değerli üyemiz ;

TOBB’ dan Odamıza gelen yazıda; Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile yerli ve yabancı yatırımların artırılması hedefine yönelik olarak 2001 yılında kabul edilen Yatırım Ortamının iyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tarafından, kurulum ve işletme faaliyetlerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulacak tüm bilgilere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşılabilmesi amacıyla, internet ortamında tek elden organize edilecek bir site kurulması gerekli görülmüştü.

Bu çerçevede, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) bünyesinde çalışmalar yürütülmüş ve KOBİ Bilgi Sitesi (www.kobi.org.tr) ilgili kurum/kuruluşların katkıları ile 5 Şubat 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genelge ile TOBB bünyesinde kurulmuştu.

Kurulduğu günden bu yana yüzbinlerce ziyaretçiye hizmet veren, KOBİ’lerin kuruluş aşamasından başlayarak faaliyete geçmesi, ürün veya hizmet üretmesi, pazarlaması, desteklere erişimi ve nihayet kapanış aşamasına kadar tüm konularda rehberlik eden ve ihtiyaç duydukları bir çok bilgiyi bir arada sunan KOBİ Bilgi Sitesinin artık günümüz itibariyle hem teknolojik hem de içerik bakımından güncellenmesi ve zenginleştirilmesi konusunda yenilenme çalışmasına başlıyoruz. Bu noktada sizlerin de görüşleri sitenin geliştirilmesi açısından çok önemli. Bu doğrultuda KOBİ Bilgi Sitesi hakkında görüş ve önerilerinizi almak üzere, www.kobi.org.tr adresi altında bir beklenti anketi uygulamasına başladık.

Sizi, ülkemiz KOBİ’lerine hizmet edecek bu site için görüşlerinizi ve önerilerinizi vermeye davet ediyorum. KOBİ Bilgi Sitesinde yer alan anketi 18/04/2016 tarihine kadar doldurarak, bu çalışmaya katkılarınızı bekliyorum. Beklenti anketinin sizler tarafından doldurularak TOBB’a iletilmesi ile elde edilecek bilgiler, yeni yapısı oluşturulacak olan KOBİ Bilgi Sitesinin üyelerinizin güncel ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için önemli bir kaynak oluşturacağına inanıyorum.

Bu kapsamda, çalışmalarımıza kaynak oluşturacak olan beklenti anketini doldurarak bu analize katkı vermenizi rica ederiz.