Tel : +90 442 233 33 89 |

KOBİ Kataloğu

KOBİ Kataloğu
23 Ocak 2017

DMO ile KOSGEB arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle yerli ürün ürettiğini belgelendiren ve KOSGEB’e kayıtlı olan küçük işletmelerin kamu alımlarındaki paylarının arttırılması ve kamu kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine daha fazla dahil olabilmeleri amacıyla hazırlanan KOBİ Kataloğu uygulamasına 19.12.2016 tarihi itibariyle ilk aşamada Ankara, Elazığ, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Van illerinde başlanacaktır.

KOBİ Kataloğuna dahil olacak firmalara mevcut katalog sistemine nazaran tüm ülke düzeyinde değil üretim yaptıkları il ve çevresinde satış yapma imkanı getirilmekle beraber küçük işletme oldukları sürece DMO kataloğunda daha uygun koşullarda yer alabilme imkanı getirilmiştir. Ayrıca KOSGEB üyesi olmalarıyla da başvuru aşamasında bir takım belgelerin maliyetlerini de azaltma imkanına kavuşacaklardır.

KOBİ katalog ilanı ve ekleri ile KOBİ katalog sözleşmesi Ofisimiz web sitesinde yayınlanmakta olup, başvurular Genel Müdürlük (Katalog Daire Başkanlığı) ve Taşra Teşkilatı birimlerimize yapılabilecektir.

Detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.dmo.gov.tr/ESatis/Kurumsal/KobiKatalog.aspx