Tel : +90 442 233 33 89 |

Kolay İhracat Platformu

Kolay İhracat Platformu
9 Aralık 2020

TOBB’den gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 13.11.2020 tarihli ve 59020614 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 28 Ağustos 2020 tarihinde kullanıma açılan Kolay İhracat Platformu’nun ihracatçılar için hayati öneme sahip veri ve bilgileri sunduğu, bu nedenle de ilgili platformun tanıtımının yapılmasının önem taşıdığı ifade edilmektedir.

EKLER:
1- Kolay İhracat Platformu hk. (1 sayfa)
2- Kolay İhracat Platformu Afişi (1 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.