Tel : +90 442 233 33 89 |

Konteyner Taşımacılığı

Konteyner Taşımacılığı
27 Temmuz 2016

İlgi: TOBB’nin 21.07.2016 tarihli ve 0441/13851 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin  Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında  Yönerge”  çerçevesinde, denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dokümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek, anılan belgelerin üyelerimize dağıtılması talep edilmektedir.

Anılan dernek tarafından hazırlanan “Konteyner Tartımı Rehberi-İhracatçılar İçin” isimli dokümana

http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteynerTartimRehberi-IhracatcilarIcin.pdf

adresinden, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Formu (DBAB)” isimli dokümana

http://www.utikad.org.tr/db/files/Dogrulanmis_Brut_Agirlik_Belgesi_(DBAB).docx

 adresinden ulaşım sağlanabileceği bilgisine ulaşılmıştır.