Tel : +90 442 233 33 89 |

Konteyner Taşımacılığı

Konteyner Taşımacılığı
27 Temmuz 2016

İlgi: TOBB’nin 21.07.2016 tarihli ve 0441/13851 sayılı yazısı;

İlgide kayıtlı yazıda, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğinden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin  Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında  Yönerge”  çerçevesinde, denizyoluyla konteyner ihracat taşımalarında gerçekleştirilecek konteyner brüt ağırlığını tartım ve beyanı işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin ihracatçı ve dış ticaret firmalarına yol gösterici dokümanlar “Konteyner Tartım Rehberi” ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Örneği” hazırlandığı belirtilerek, anılan belgelerin üyelerimize dağıtılması talep edilmektedir.

Anılan dernek tarafından hazırlanan “Konteyner Tartımı Rehberi-İhracatçılar İçin” isimli dokümana

http://www.utikad.org.tr/db/files/UTIKADKonteynerTartimRehberi-IhracatcilarIcin.pdf

adresinden, “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi Formu (DBAB)” isimli dokümana

http://www.utikad.org.tr/db/files/Dogrulanmis_Brut_Agirlik_Belgesi_(DBAB).docx

 adresinden ulaşım sağlanabileceği bilgisine ulaşılmıştır.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text