Tel : +90 442 233 33 89 |

Koronavirüs ( Covid-19 ) – GÜNCEL

Koronavirüs ( Covid-19 ) – GÜNCEL
16 Mart 2020

Ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs ( Covid-19 ) isimli hastalığa karşı devletimiz tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemler almaya devam etmektedir. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Ticaret Bakanlığı söz konusu duruma ilişkin birçok bilgilendirme yapmıştır.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri ekte yer almaktadır.

İçinde bulunduğumuz duruma hassasiyet gösterilerek, Devletimizce belirlenen tüm koruyucu önlemlere Oda/Borsanızca da riayet edilmesi ve bu konuda üyelerinizin bilgilendirilmesi; çalışanlarınız, üyeleriniz ve toplum sağlığı bakımından önem arz etmektedir.

Konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Saygılarımla…