Tel : +90 442 233 33 89 |

Koronavirüs Önlemleri

Koronavirüs Önlemleri
21 Nisan 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarihli yazıda, Koronavirüsün (COVID -19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak;

1- KTY’nin 14 üncü maddesinin yirmibirinci fıkrası gereğince asgari kapaşite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması,

2- KTY’nin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.