Tel : +90 442 233 33 89 |

Koronavirüs Tedbirleri (Camilerde Abdesthane, Şadırvan ve Tuvaletlerin Kullanılması)

Koronavirüs Tedbirleri (Camilerde Abdesthane, Şadırvan ve Tuvaletlerin Kullanılması)
10 Temmuz 2020

İl Yazı İşleri Müdürlüğü’n den gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 23.05.2020 tarihli ve 64912435-153-6096 sayılı yazımız.
b) 24.06.2020 tarihli ve 64912435-153-7552 sayılı yazımız.
c) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve 89780865-153-E.10492 sayılı yazısı.

Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında Bakanlığımızın 22/05/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (a) yazımız ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına; Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli Genelgesi kapsamında ilgi (b) yazımız ile 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine karar verildiği bildirilmişti. Bununla birlikte, ilgi (a) yazımızın 6 ncı maddesinde ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi hükmüne yer verilmişti. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda camilerimizdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren açılmasının kararlaştırıldığı Bakanlığımızın ilgi (c) yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir. Mülki İdare Amirlerince konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususlarında;

Üyelerimizin bilgilerine arz olunur.