Tel : +90 442 233 33 89 |

Koronavirüs Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe, Vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/ Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları Hk.

Koronavirüs Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe, Vb. İşyerleri, Park/Piknik Alanları/ Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları Hk.
9 Haziran 2020

Erzurum Valiliği’n den gelen yazıya istinaden;

İlgi: a) 16.03.2020 tarih ve 3899 sayılı yazımız.

21.03.2020 tarih ve 4131 sayılı yazımız.

28.03.2020 tarih ve 4382 sayılı yazımız. ç) 27.03.2020 tarih ve 4349 sayılı yazımız.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2020 tarih ve 89780865-153- E.8556 sayılı yazısı.

30.05.2020 tarih ve 6260 sayılı yazımız.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren., Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirler kapsamında;

Bakanlığımızın 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlgi

(a) yazımız ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulması;

Bakanlığımızın 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgesi kapsamında İlgi (b) yazımız ile tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri,

Bakanlığımızın 27.03.2020  tarih  ve 6007  sayılı  Genelgesi  doğrultusunda İlgi (c) yazımız ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik  alanlarında  piknik,  spor,  yürüyüş,  balık  tutma  vb. faaliyetleri yapmalarının

yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği,

Bakanlığımızın 27.03.2020 tarih ve 5929 sayılı Genelgesi kapsamında İlgi (ç) yazımızla kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin 27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulması yönünde talimat verilmişti.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Bakanlığımızın Genelgeleri kapsamında ilgi (a), (b), (c) ve (ç) yazılarımızla getirildiği bildirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirildiği İlgi (d) yazı ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

Bakanlığımızın 5361 ve 5760 sayılı Genelgeleri doğrultusunda İlgi ( a) ve yazılarımız ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),

Bakanlığımızın 5361 sayılı Genelgesi kapsamında İlgi (a) yazımız ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde  saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00’a kadar hizmet vermeye başlamaları,

2. Bakanlığımızın 6007 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlgi (c) yazımız ile kısıtlanan halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,

3 . Bakanlığımızın 5929 sayılı Genelgesi Kapsamında İlgi (ç) yazımız ile geçici bir süreliğine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanması, İlgi (d) yazı ile kararlaştırıldığı bildirilmiştir.

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirtilen faaliyet konularında hizmetlere başlanabilmesi için Mülki İdare Amirliklerince;

İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararların alınması,

Ayrıca pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve esasların belirlenerek gerekli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili işletmeci/esnafa tebliğ edilmesi,

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan  canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 22.00’a kadar (kendi 1) Müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 22:00′ a kadar; spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesi, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılması,

. Ayrıca, ekte belirtilen ve İlgi (e) yazımız ile pandemi kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlandığı  bildirilen “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber” nin belirtilen web adreslerinden temin edilmesi,

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarında;

Bilgilerinize sunarız.