Tel : +90 442 233 33 89 |

KOSGEB’İN, İGD PROGRAMI LİMİTLERİ ARTIRILDI

KOSGEB’İN, İGD PROGRAMI LİMİTLERİ ARTIRILDI
10 Kasım 2022

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı İşletme Geliştirme Destek (İGD) Programı kapsamında verilen desteklerin limitleri artırıldı.

            Konuyla ilgili Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KOSGEB Temsilcilik Ofisi, KOBİ’lere yönelik bilgi paylaşımında bulundu. Yapılan paylaşımda, işletmenin destek programından yararlanabilmesi için; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOBİ Bilgi Sistemi’ne (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olması ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerektiği ifade edildi. Destek programının süresinin işletme için 2 yıl olduğunun kaydedildiği bilgilendirme paylaşımında, işletmelerin, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabileceği vurgulandı. Program başvurusunun ‘kosgeb.gov.tr’ adresinden yapıldığının belirtildiği paylaşımda; destek programı kapsamındaki destekler için mal/hizmet alımına ilişkin gerçekleşme ve fatura tarihlerinin, program süresi içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi; “Destek Programı kapsamındaki mal/hizmet alımının işletme tarafından gerçekleştirilmesinden sonra İşletme Geliştirme Destek Programı Ödeme Talep Formu KBS üzerinden doldurulup, ekine ödeme belgeleri yüklenerek ödeme talep edilir. Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı yüzde 60 olarak uygulanır. Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (TÜRKPATENT) alınacak belgeler yüzde 80 oranında desteklenir. Ayrıca yine Belgelendirme Desteği kapsamında; TSE’den alınacak belgeler yüzde 80, TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den, alınacak belgeler yüzde 70, Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler yüzde 60 oranında desteklenir. Yine Test ve analiz desteği kapsamında; TSE’den alınacak hizmetler yüzde 80, Kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarları ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler yüzde 70, Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler 60 oranında desteklenir.”

Ayrıca, program kapsamındaki; Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği, Test ve Analiz Desteği ve Model Fabrika Desteğiyle ilgili detaylı bilgileri KOSGEB’in internet sayfasından, KOSGEB İl Müdürlüğü’nden veya ETSO KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nden alabilecekleri dile getirildi.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Yurt İçi Fuar Desteği 100.000  

Yüzde 60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
75.000
Tasarım Desteği

 

75.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

 

100.000
Belgelendirme Desteği

 

300.000
Test ve Analiz Desteği

 

300.000
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

 

80.000
Bağımsız Değerlendirme Desteği

 

20.000
Model Fabrika Desteği

 

100.000
Teknik Danışmanlık Desteği

 

40.000

 

50.000