Tel : +90 442 233 33 89 |

Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi

Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi
27 Şubat 2020

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı;

Bakanlığımızca sinema, müzik, tiyatro, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, yazılım, animasyon, bilgisayar oyunu gibi telif yoğun endüstrilerin veya kültür endüstrisi altında yer alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi, geliştirilmesi, tanıtımı veya yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak amaçlarıyla ilgili kamu kurumlarınca sağlanan destek ve teşviklere ilişkin bilgileri içeren “Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi” yazımız ekinde sunulmaktadır. Söz konusu Rehbere ayrıca,
http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2020/01/27/Kultur-Endustrileri-Destek-ve-Tesvik-Rehberi.pdf linkinden ulaşılabilir.