Tel : +90 442 233 33 89 |

Kurbanlık Deri, Sakatat ve Yan Ürün Satışı

Kurbanlık Deri, Sakatat ve Yan Ürün Satışı
13 Haziran 2022

İlgi : Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığımızın 25.05.2022 tarih ve E- 119434 sayılı talimatı.

İlgi talimata istinaden 2022 yılı Kurban Bayramı (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında büyükbaş hayvan kesimlerinden üretilecek olan büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri (Hayvansal Yağlar hariç) ile büyükbaş hayvanlardan elde edilen derileri(kelle derileri dahil)’nin satışı Kombina Müdürlüğümüzce aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teklif toplamak suretiyle satışa sunulacaktır.

2022 yılı Kurban Bayramı (09 Temmuz 2022-12 Temmuz 2022) tarihleri arasında üretilecek olan;
a)Sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) için son teklif verme tarihi ve saati: (16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar teklif fiyatı verilebilecektir.)
d)Büyükbaş hayvan sakatatları ve yan ürünleri(hayvansal yağlar hariç) için son teklif verme tarihi ve saati: (16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 15:00’a kadar teklif fiyatı
verilebilecektir.)

Teklif toplamak sureti ile satış yapılacağından firmaların yazının ekinde mevcut olan şartnamelere titizlikle riayet ederek, yazı ekinde mevcut olan teklif formu doldurulmak sureti ile mail, fax, e posta yada elden teslim suretiyle Kombinamız Pazarlama Şefliğine ulaştırılacaktır.

EK:
1 – Büyükbaş Hayvan Derileri Fiyat Teklifi Mektubu (1 Sayfa)
2 – Büyükbaş Hayvan Sakatatları ve Yan Ürünleri(Hayvansal Yağlar Hariç) Fiyat Teklifi
Mektubu (1 Sayfa)
3 – Büyükbaş Hayvan Sakatat ve Yan Ürünleri(Hayvansal Yağlar Hariç) Şartnamesi (7 Sayfa)
4 – Büyükbaş Hayvan Derileri(Kelle Derileri Dahil) Şartnamesi (6 Sayfa)

EK-1.docx