Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya Başkonsolosluğu’nun Prefabrik Konut İnşasına İlişkin Notası

Libya Başkonsolosluğu’nun Prefabrik Konut İnşasına İlişkin Notası
5 Mart 2020

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 26.02.2020 tarihli ve 31086382 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin isteği ile Göçmen Yüksek Komitesi’nin çatışma bölgelerinden göçen sivillere prefabrik konutlar temin etmesi hususunda prefabrik konut alanında uzman firmaların, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartlara göre teslimat ve kurulum tarihleri dahil olmak üzere, teknik ve finansal tekliflerini anılan Başkonsolosluğa bahse konu Nota tarihinden (25.02.2020) itibaren yedi gün içinde iletmeleri rica edilmektedir.

Anılan konuya ilişkin olarak, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartların da yer aldığı, Libya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan alınan Nota ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla…

EK: Libya Nota (2 sayfa)