Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya Başkonsolosluğu’nun Prefabrik Konut İnşasına İlişkin Notası

Libya Başkonsolosluğu’nun Prefabrik Konut İnşasına İlişkin Notası
5 Mart 2020

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 26.02.2020 tarihli ve 31086382 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin isteği ile Göçmen Yüksek Komitesi’nin çatışma bölgelerinden göçen sivillere prefabrik konutlar temin etmesi hususunda prefabrik konut alanında uzman firmaların, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartlara göre teslimat ve kurulum tarihleri dahil olmak üzere, teknik ve finansal tekliflerini anılan Başkonsolosluğa bahse konu Nota tarihinden (25.02.2020) itibaren yedi gün içinde iletmeleri rica edilmektedir.

Anılan konuya ilişkin olarak, yetkili komite tarafından belirtilen teknik şartların da yer aldığı, Libya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan alınan Nota ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla…

EK: Libya Nota (2 sayfa)

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text