Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya Kesin Hesap Bildirimleri Hk.

Libya Kesin Hesap Bildirimleri Hk.
25 Mart 2021

İlgi : a) 21.08.2020 tarihli ve 7127 sayılı yazımız.
b) 22.09.2020 tarihli ve 8169 sayılı yazımız.
c) 09.10.2020 tarihli ve 8747 sayılı yazımız.
d) 20.10.2020 tarihli ve 9057 sayılı yazımız
e) 11.11.2020 tarihli ve 9714 sayılı yazımız.
f) 11.12.2020 tarihli ve 10792 sayılı yazımız.
g) 06.01.2021 tarihli ve 92 sayılı yazımız.
h) 17.02.2021 tarihli ve 1609 sayılı yazımız.
i) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 17.03.2021 tarihli ve 62403396 sayılı yazı.

Türkiye ile Libya arasında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin ilgi yazılarımız daha önce iletilmiştir.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi (i)’de kayıtlı yazıda, Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen; ilgili MoU’da öngörülen takvim planı çerçevesinde firmalarımızın Libyalı işveren idarelere başvuru yapmalarına karşın, başvurularına istenen düzeyde dönüş alınamadığı hususunun Trablus Büyükelçiliğimizce Libya Planlama Bakanı nezdinde dile getirildiği bildirilmektedir.

Buna ilave olarak, hem firmalarımızın başvuru süreçlerinde karşılaştıkları sorunları bir kez daha dile getirmek hem de firma-işveren görüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan imzalı bir mektubun Libya Planlama Bakanına 2021 yılı Mart ayı içerisinde iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili firmalarımızın belirlenmiş olan MoU takvimi çerçevesinde, kesin hesap bildirimleri (final account claims) için Libyalı işveren idarelere başvurmalarına yönelik olarak öngörülen sürenin 24 Mart2021 tarihinde dolacağı hususu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Libyalı idareler ile görüşmek için yazılı bildirim yapmış veya yapmamış tüm firmalarımızın Libya makamlarına ve ilgili Libya idarelerine kesin hesap bildirimleri için yazılı olarak başvurmaları söz konusu MoU kapsamında mümkün bulunmakta olup, firmalarımızın bahse konu MoU kapsamında sağlanan olanaklardan en üst seviyede faydalanabilmeleri için bu imkânı kullanmalarının yüksek önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, 2020 yılı Ekim ayından bu yana bu ülkede devam eden siyasi süreç kapsamında Libya’yı 2021 yılsonunda seçime götürmek amacıyla geçici olarak kurulan “Ulusal Birlik Hükümeti” 16.03.2021 tarihinde göreve başlamıştır.

Libya’daki yeni hükümetin ve yeni sürecin, yetkili idarelerin ülkenin daha büyük bir bölümünü kapsayacak şekilde hareket etmesine imkân sağlayabileceği düşünülmekte olup, firmalarımızın ilgili işveren idarelerle irtibat ve görüşmelerini devam ettirmeleri de ayrıca önem arz etmektedir.