Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya-Mutabakat Zaptı

Libya-Mutabakat Zaptı
25 Ağustos 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 14.08.2020 tarihli ve 56604722 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı ve bir örneği ekte sunulan yazıda, Türkiye ve Libya’nın ilgili Bakanlıklarınca (Türkiye tarafı Ticaret Bakanlığı ve Libya tarafı Planlama Bakanlığı) müteahhitlik firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare arasında yapılacak görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere 2019 yılının başından itibaren, çeşitli toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapıldığı
bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, bir Mutabakat Zaptı (MoU)’nın, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher Cuheymi tarafından imza altına alındığı iletilmekte olup, bahse konu metnin Türkçe, İngilizce ve Arapça nüshaları ekte sunulmaktadır. İmzalanan MoU ile, Türk firmalarının Libya’daki hakediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makineekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu MoU, Libya tarafınca gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin sonuçlarının ifa edilememesi hususunu bertaraf etme amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm Kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alınmıştır. Libya tarafı, Metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş ve bu çerçevede Metne yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklenmiştir.

Bu kapsamda, firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerekmektedir. Müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesi beklenmektedir. Bahse konu MoU’nun yürürlüğe giriş tarihi Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilmekte olup, bu konuda Birliğimize bilgilendirme yapılmasını takiben, Birliğimizce gerekli duyurular yapılacaktır. Öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek konuları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, Metnin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede;
1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde, firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri
gerekmektedir.
2. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkânlarını değerlendirmeleri son derece önemlidir.
3. Firmalarımızın, Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki izleme açısından Ticaret Bakanlığı’na bildirilmek üzere, Birliğimiz ile paylaşması gerekmektedir.
4. MoU’nun imzalanmasını takiben, Ticaret Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bulunan ilgili firmalarımız için bilgilendirme toplantısı yapılması için Birliğimizce Ticaret Bakanlığıyla temas kurulmaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text