Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo

Libya Mutabakat Zaptına İlişkin Tablo
23 Kasım 2020

İlgi : a) 21.08.2020 tarihli, 7127 sayılı yazımız.
b) 22.09.2020 tarihli ve 8169 sayılı yazımız.
c) 09.10.2020 tarihli ve 8747 sayılı yazımız.
d) 20.10.2020 tarihli ve 9057 sayılı yazımız.
e) Ticaret Bakanlığı’nın 06.11.2020 tarihli ve 58823686 sayılı yazısı.

Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı’na (MoU) ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazılarımız daha önce iletilmiştir.
Bu defa, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgi (e)’de kayıtlı yazıda, her iki imzacı taraf açısından da söz konusu MoU’nun iç onay süreci tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan firmalarımızın, herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca başvuruların takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran firmalarımızın başvuru durumlarına ilişkin bilgilerini ekteki tabloda yer alan formatta Birliğimize iletilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

EK: Tablo (1 sayfa)

Üyelerimize duyurulur.