Tel : +90 442 233 33 89 |

Libya’daki Yatırım Fırsatları Hk.

Libya’daki Yatırım Fırsatları Hk.
10 Şubat 2020

İlgi : Dışişleri Bakanlığı’nın 21.01.2020 tarihli ve 30913485 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Trablus Büyükelçimizin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi üyesi Kıdemli Bakan Muhammed Ammari Zayed’in yönlendirmesi üzerine ziyaret talebinde bulunan “Mechanical&Electrical Manufacturing Company S.A.” (MEM) adlı Libya devlet şirketinin temsilcileri Genel Müdür Mühendis Jamal Abushagour, Dış Yatırımlar İdaresi Müdürü Abdülvahid Ali Malik El- ami ve Ammari Zayed’in Danışmanı Muhammed El-Fatih Ali Muhammed Gargum ile görüştüğü bildirilmektedir.

Anılan görüşmede, Genel Müdür Jamal Abushagour’un, MEM şirketinin Libya İktisadi ve Sosyal Kalkınma Fonu’na bağlı olduğunu, bağımsız bütçe ve tüzel kişiliği bulunduğunu, Libya ticaret kanunları hükümlerine uygun faaliyet gösterdiğini, Gıryan’da 200 hektara varan bir alanda çeşitli mekanik ve elektrik sanayileri alanlarında faaliyet gösteren bir sanayi komplekslerinin olduğunu ve ilave inşaat çalışmalarıyla yeni sanayi alanlarını da içerecek şekilde genişletilebileceğini, ilgi duyabilecek Türk şirketleriyle ortak yatırım yapma arzusunda olduklarını ifade ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Abdülvahid Ali Malik El-Şami’nin, ilaç sanayi ve tıbbi teçhizat alanlarında üretimlerini genişletmek amacıyla ülkemizle işbirliği yapmayı arzuladıklarını söylediği kaydedilmektedir. Adıgeçenlerin, faaliyet ve taleplerine ilişkin ilettiği Arapça mektup ve Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan Türkçe çevirisi ile UMH Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden alınan İngilizce mektup ekte sunulmuştur. MEM’in Arapça mektubunda, Türk şirketleriyle mekanik-elektrik endüstrisi, madenlerin dökümü, şekillendirilmesi ve dövülmesi gibi alanlarda yatırım yapılması arzusunda oldukları belirtilmektedir. İlaç ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden alınan mektupta ise, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi gibi alanlarda ilgi duyabilecek şirketlerle temas etmek istedikleri ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla…

EKLER:
1- Mekanik ve Elektrik Sanayi A.Ş. mektup-AR_528933_1 (3 sayfa)
2- Mekanik ve Elektrik Sanayi A.Ş. mektup-TR (2 sayfa)
3- İlaç ve Tıbbi Malzemeler Üretim Genel Müdürü-mektup-EN_528934_1 (2 sayfa)
4- GCPIMS List of Manufactured Products-EN_528930_1 (2 sayfa)