Tel : +90 442 233 33 89 |

Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında

Lokanta/Restoran/Kafe/Kıraathane vb. İşyerlerinin Çalışma Saatleri Hakkında
28 Temmuz 2020

Erzurum Valiliği’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : a) 31.05.2020 tarih ve 6261 sayılı yazımız.
b) 10.06 .2020 tarih ve 6801 sayılı yazımız.
c) 01.07.2020  tarih ve 7870 sayılı yazımız.
ç) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.11876 sayılı yazısı.

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu  riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri , Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bir çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döne mind e, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizl ik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede;

Bakanlığımızın 30/05/2020 tarihli Genelgesi kapsamında İlgi (a) yazımız ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta /resto ran/kafe/kıraathane vb. işyerlerinin I Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen  kurallar  dahilinde  saat  22:00′ a  kadar  hizmet  verebilecekleri talimatlandırılmış , Bakanlığımızın 09/06/2020 tarihli Genelgesi doğrultusunda ilgi (b) yazımız ile de söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile kapanış saatlerinin 24:00′ a uzatıldığı bildirilmişti.

Bakanlığımızın 30/06/2020 tarihli Genelgesi kapsamında İlgi (c) yazımız ile marketler , pazar/satış yerleri , berber, güzellik salonu / merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektöre! bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen lokanta, restoran, kafe, kafeterya , çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına; belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği ilgi (ç) Genelge ile Valiliğimize bildirilmiştir.

Mülki İdare Amirliklerince konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınması, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususlarında;

Üyelerimize duyurulur.