Tel : +90 442 233 33 89 |

Mahalli Çevre Kurulları Kararları

Mahalli Çevre Kurulları Kararları
20 Ekim 2021

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gelen 19.10.2021 tarih ve E-19497526-050.01.04-2011393 sayılı yazı,

03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde; İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun almış olduğu 30.09.2021 tarih ve 73 sayılı karar yazımız ekinde bulunmakta olup, MÇK kararına https://webdosya.csb.gov.tr/db/erzurum/icerikler//73-nolu-mck20211015115205.pdf internet adresinden de ulaşılabilir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.