Tel : +90 442 233 33 89 |

Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü

Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü
24 Eylül 2019

TOBB’dan gelen 16.09.2019 tarih ve 9247 sayılı yazı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.09.2019 tarih ve 84261457-730.07 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ihracatçılarımızdan gelen talepler
üzerine, TSE’den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aranmadan yurt dışında kabul edilmesi
amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla, TSE’den bir heyetin, aktif
ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019
tarihlerinde Malezya’ya bir ziyaret düzenlediği, söz konusu ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler
sonucunda Malezya’ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmalarımızın TSE’nin akreditasyonu
kapsamında aldıkları belgelerin Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair
yetkilendirmenin alındığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, ekte yer alan belgeye göre, Malezya’da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve
aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını
tanıyabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

EK-İncelemek İçin Tıklayınız.

 

 

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text