Tel : +90 442 233 33 89 |

Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü

Malezya’da TSE Belgelerinin Kabulü
24 Eylül 2019

TOBB’dan gelen 16.09.2019 tarih ve 9247 sayılı yazı;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’nın 12.09.2019 tarih ve 84261457-730.07 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, ihracatçılarımızdan gelen talepler
üzerine, TSE’den alınan test raporu ve belgelerinin ilave şart aranmadan yurt dışında kabul edilmesi
amacıyla son dönemde farklı ülkelerdeki yetkili otoritelerle görüşmelerin yapıldığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazıya atıfla, TSE’den bir heyetin, aktif
ve pasif yangın malzemelerinde TSE tarafından yapılan testlerin tanınması amacıyla 2-5 Temmuz 2019
tarihlerinde Malezya’ya bir ziyaret düzenlediği, söz konusu ziyaret kapsamında yapılan görüşmeler
sonucunda Malezya’ya yangın malzemeleri ihracatı yapacak firmalarımızın TSE’nin akreditasyonu
kapsamında aldıkları belgelerin Yangın Güvenliği Kurumu (BOMBA) tarafından kabul edilmesine dair
yetkilendirmenin alındığı ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, ekte yer alan belgeye göre, Malezya’da bulunan yerli veya yabancı firmaların pasif ve
aktif yangın koruma sistemleri alımında bundan böyle TSE tarafından verilen test raporlarını
tanıyabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

EK-İncelemek İçin Tıklayınız.