Tel : +90 442 233 33 89 |

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme)

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Erteleme)
7 Nisan 2020

İlgi : a) 19.02.2020 tarihli ve 34221550-720-1735 sayılı yazımız.

b) Ticaret Bakanlığı’nın 03.03.2020 tarihli ve 82877844-454.09 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile belirtilen “Meksika Türk İhraç Ürünleri” fuarının ileri bir tarihe ertelendiği Ticaret Bakanlığı’nın ilgi (b)’de kayıtlı yazısı ile Birliğimize bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla…