Tel : +90 442 233 33 89 |

MERLAB Faaliyet Çalışmaları

MERLAB Faaliyet Çalışmaları
7 Nisan 2020

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterliği’nden gelen 17.3.2020 tarih ve 31633970-702.03 sayılı yazı;

01.11.2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ_MERLAB) bünyesinde “Kauçuk Plastik Laboratuvarı, Mikroskopi ve Yüzey Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Laboratuvarı” olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar bulunmakta olup 2020 yılına ait “Katalog” ve “Test/Analiz Fiyat Listesi” yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

EKLER :
1- Katalog (8 sayfa)
2- Test/Analiz Fiyat Listesi (6 sayfa)

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text