Tel : +90 442 233 33 89 |

MERLAB Faaliyet Çalışmaları

MERLAB Faaliyet Çalışmaları
7 Nisan 2020

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterliği’nden gelen 17.3.2020 tarih ve 31633970-702.03 sayılı yazı;

01.11.2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ_MERLAB) bünyesinde “Kauçuk Plastik Laboratuvarı, Mikroskopi ve Yüzey Analiz Laboratuvarı, Termal Analiz Laboratuvarı, Kromatografi Laboratuvarı, Spektroskopi Laboratuvarı ve Numune Hazırlama Laboratuvarı” olmak üzere altı adet gelişmiş laboratuvar bulunmakta olup 2020 yılına ait “Katalog” ve “Test/Analiz Fiyat Listesi” yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

EKLER :
1- Katalog (8 sayfa)
2- Test/Analiz Fiyat Listesi (6 sayfa)