Tel : +90 442 233 33 89 |

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Mısır Üretici Kayıt Sistemi
10 Şubat 2020

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 24.01.2020 tarihli ve E-00051683679 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Mısır’a ihracat yapan ülke firmalarının Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi bünyesinde oluşturulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)’ne kayıt olma zorunluluğuna dair uygulaması 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, konu hakkındaki çalışmalar bu tarih itibariyle yapılmaya başlanmıştır.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı ve Mısır Büyükelçiliği arasında ÜKS ile ilgili Şubat ayı içerisinde bir toplantı gerçekleştirileceği belirtilerek, konu hakkındaki firma sorunlarının ilgili Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, Odanız üyesi Mısır’a ihracat yapan firmaların ÜKS ile ilgili karşılaştıkları sorunların ekte bir  örneği sunulan tabloya işlenerek 31 Ocak 2020 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımla…

Ek: Sorgu Formu