Tel : +90 442 233 33 89 |

Mısır Üretici Kayıt Sistemi

Mısır Üretici Kayıt Sistemi
28 Mayıs 2020

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 06.05.2020 tarihli ve E-00054235128 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu’nun (GOEIC) internet sitesinde Mısır Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS)’nde üyelikleri askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı belirtilerek, söz konusu listede ek-1’de yer alan Türk firmalarının da yer aldığı belirtilmiştir.

Yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği ile GOEIC yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmede, 31.05.2020 tarihine kadar ÜKS’nin açık olacağı, söz konusu listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar dosyalarında bulunan eksikliklerini tamamlamaları; aksi halde anılan firma başvurularının işlemden kaldırılıp, yeni bir başvuru yapılması gerekeceği açıklanmıştır.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı’na ve Kahire Ticaret Müşavirliği’ne başvuru yapmakla birlikte, başvuruları farklı sebeplerden dolayı sonuçlanmamış olduğu anlaşılan firmaların son durumlarını gösteren listenin de ek-2’de yer aldığı ifade edilmiştir.

EK2

Bilgilerinize arz olunur.