Tel : +90 442 233 33 89 |

Mısır’a İhracatta Akreditif Uygulaması

Mısır’a İhracatta Akreditif Uygulaması
10 Kasım 2022

İlgi : a) 23.02.2022 tarihli ve 1853 sayılı yazımız.
b) Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01.11.2022 tarihli ve 79619055 sayılı yazı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızla, Mısır’a ihracatta akreditif uygulamasının zorunlu hale getirildiği bildirilmişti.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atfen, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmekle birlikte, ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almaları gerektiği de ayrıca vurgulanmıştır.

EK:
1- Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazı
2- Mısır Merkez Bankası Açıklaması (2 sayfa)
3- Mısır Merkez Bankası Akreditif Uygulaması Rehberi (5 sayfa)

Misir_a Ihracatta Akreditif Uygulamasi