Tel : +90 442 233 33 89 |

Münfesih Şirketlerin İlanı Hk.

Münfesih Şirketlerin İlanı Hk.
13 Ekim 2015

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin/kooperatiflerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi ya da şirket/kooperatifin faaliyetinin devamına mümkün olmaması halinde aynı süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrıca şirket ya da kooperatifin davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davasının bulunup bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldıran işlemlerin yerine getirildiğinin ispatlayıcı belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde şirketin/kooperatifin unvanı ticaret sicilinden silinecek olup, şirkete/kooperatife ait malvarlığı’nın kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bunun kesin olduğu ihtaren ilan olunur.

28.09.2015 Tarihli İlan

31.08.2015 Tarihli İlan

09.07.2015 Tarihli İlan

03.07.2015 Tarihli İlan

01.07.2015 Tarihli İlan

17.03.2015 Tarihli İlan

11.03.2015 Tarihli İlan

25.02.2015 Tarihli İlan

26.02.2015 Tarihli İlan

17.02.2015 Tarihli İlan

20.01.2015 Tarihli İlan

01.12.2014 Tarihli İlan

28.11.2014 Tarihli İlan

27.11.2014 Tarihli İlan

31.10.2014 Tarihli İlan

20.10.2014 Tarihli İlan

01.10.2014 Tarihli İlan

12.09.2014 Tarihli İlan

04.07.2014 Tarihli İlan

16.06.2014 Tarihli İlan

09.06.2014 Tarihli İlan

24.04.2014 Tarihli İlan

07.03.2014 Tarihli İlan

06.01.2014 Tarihli İlan

11.11.2013 Tarihli İlan