Tel : +90 442 233 33 89 |

NAFEZA Sistemi

NAFEZA Sistemi
29 Mayıs 2021

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 21.05.2021 tarihli ve 64086003 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda, Mısır Arap Cumhuriyeti’nin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır’a yapılacak ihracat gönderileri için “Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)” numarası uygulamasına başlamış olduğu açıklanarak, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte uygulamanın mecburi olacağı vurgulanmıştır.

Yazıda, bahse konu numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden mahrecine iade edileceği belirtilmiş ve konu hakkında Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan ve ekte bir örneği sunulan bilgi notu da iletilmiştir.

Yazıda devamla, uygulamayla ilgili sorunların açıklanması ve sorulara cevap elde edilmesini teminen, Mısır Devleti’nin yetkili otoritelerine iletilmek üzere, Mısır’a ihracat yapan firmalarımızın uygulama bağlamında karşılaştığı/karşılaşacağını düşündükleri soru ve sorunların bir listesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Mısırlı makamlara iletilmek üzere uygulamayla ilgili olarak gönderilmesinde fayda görülen soru/sorunların İngilizce dilinde hazırlanmış şekilde 31 Mayıs 2021 tarihine kadar Birliğimize (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda.

Üyelerimize duyurulur.

NAFEZA Sistemi
Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text