Tel : +90 442 233 33 89 |

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Hakkında

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Hakkında
2 Mart 2017

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

23/11/2016 tarihli 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15/08/2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacağı belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, bir örneği ekte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine buradan ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

EK:

TOBB-ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text