Tel : +90 442 233 33 89 |

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Hakkında

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Hakkında
2 Mart 2017

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gönderilen yazıda;

23/11/2016 tarihli 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15/08/2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacağı belirtilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, bir örneği ekte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine buradan ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir.

Konuyu bilgi ve değerlendirmenize sunarız.

EK:

TOBB-ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ