Tel : +90 442 233 33 89 |

Ortak Geleceğimiz Dijital Medya Kampanyası

Ortak Geleceğimiz Dijital  Medya Kampanyası
12 Şubat 2021

Erzurum Valiliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu’nden gelen yazıya istinaden;

İlgi : 04.02.2021 tarihli ve E­80851874­746.99­3663 sayılı yazı.

İlgi yazıda bahse konu kampanya, ilgili kurumlarımızın önerileri arasından seçilerek, AB tarafı ile de mutabık kalınan “#ortakgelecegimiz, #ourcommonfuture” etiketi altında 15­ 22 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kampanya çerçevesinde hazırlanan katılım rehberi ve görünürlük materyallerine belirtilen link https://www.ab.gov.tr/52399.html üzerinden erişilmesi mümkün olup, rehberde yer alan adımlar izlenerek kampanyaya katılım sağlanabilecektir.

Ek: İlgi Yazı(1 Sayfa)

Üyelerimize duyurulur.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text