Tel : +90 442 233 33 89 |

Otopark Yönetmeliği

Otopark Yönetmeliği
7 Temmuz 2020

TOBB’ dan gelen yazıya istinaden;

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Birliğimiz girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliğinin Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen yürürlük tarihini, 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatmıştır.

Bilgilerinizi arz ederiz.