Tel : +90 442 233 33 89 |

Özakalın, ‘AÜ Danışma Kurulu’ üyesi oldu

Özakalın, ‘AÜ Danışma Kurulu’ üyesi oldu
21 Kasım 2017

 

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın, Atatürk Üniversitesi (AÜ) yönetiminin, dış paydaşlarıyla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere oluşturduğu ‘Danışma Kurulu’na üye seçildi.
Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği, koordinasyon ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla oluşturulan danışma kurulunun ilk toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Atatürk Üniversitesi Erzurum Evi’nde kurul üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı, Danışma Kurulu’nun; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. Maddesi’nin (f) fırkasına ve 8 Ekim 2016 Tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurullarının Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak oluşturulduğunu ifade etti. Üyelere kurul hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Çomaklı; “Danışma Kurulu, Üniversitenin paydaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirebilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal kalkınma esası üzerine, sosyo-ekonomik, kültürel gelişmeleri kontrol ederek, üniversitenin geliştireceği politikalara katkı sağlayabilecek görüş ve önerileri bildiren bir kuruldur. Kurul, üniversite rektörü, görevlendireceği rektör yardımcısı veya birim yöneticileri ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşuyor” dedi.
Danışma Kurulu’nun görev ve sorumluluklarından bahseden Prof. Dr. Çomaklı, kamu ve özel sektör talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmanın ve birimlerin faaliyet gösterdikleri alanlardaki işbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu söyledi.
Kurulun görevleri arasında üniversitenin tanınırlığı ve marka değerinin geliştirilmesini konusunun da yer aldığını belirten Çomaklı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin stajlar, mentörlük ve benzeri yollarla kalitenin artırılmasını sağlayacak önerilerin faydalı olacağına işaret etti.
Kurul üyeliğine seçilen ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesi tarafından oluşturulan kurulun çok önemli bir misyon yüklendiğinin altını çizerek, ETSO olarak kurula en üst düzeyde katkı sunmaya çaba göstereceklerini dile getirdi. Kendilerinin de üniversitenin bilgi ve tecrübelerinden aynı şekilde azami ölçüde istifade etmeye gayret göstereceklerini kaydeden ETSO Meclis Başkanı Özakalın, Oda olarak Atatürk Üniversitesi’nin yanı sıra Erzurum Teknik Üniversitesi ve ildeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurduklarını ve bunu Erzurum’un gelişmesine, kalkınmasına ve büyümesine fayda sağlayacak boyutlara taşımayı ilke edindiklerini vurguladı.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text