Tel : +90 442 233 33 89 |

Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu, 3-5 Ekim 2019

Özbekistan Ziyareti ve Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu, 3-5 Ekim 2019
25 Eylül 2019

TOBB’dan gelen 23.09.2019 tarih ve 9482 sayılı yazı;

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) bünyesinde, 31 Temmuz 2019 tarihinde
İstanbul’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) kurulmuştur. Birliğimiz ile birlikte, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası, Kırgız Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Odalar Birliği üyeleridir. Yapılan seçimlerde Birlik Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, TTSO’nun ilk Başkanı olarak seçilmiştir.

Birliğimizce, Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi, TTSO ve Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı
ile Özbekistan TSO işbirliğinde, 5 Ekim 2019 tarihinde, Türk Keneşi Özbekistan İş Forumu düzenlenecektir. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gerçekleştirecek “Forum”a, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Şevket MİRZİYOYEV’in katılımı da öngörülmektedir.

Söz konusu Foruma Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Türk Dili Konuşan İşbirliği Konseyi gözlemci üyesi Macaristan’dan iş insanlarının katılımı beklenmektedir. İş Forumunun, tarım, gıda, inşaat ve inşat malzemeleri, sağlık hizmetleri ve eczacılık, bilgi teknolojileri, kimyasal ürünler ve üretimi, petrol ve gaz, otomobil sanayi ve yan parça üretimi, elektronik, enerji, tekstil, ulaştırma-lojistik, ticaret ve turizm sektörlerine odaklanması öngörülmektedir.

Forum kapsamında, ayrıca iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Foruma katılması beklenen firmaların listesi ve faaliyet alanlarına dair bilgiler katılım teyidi veren firmalarımıza bilahare bildirilecektir.

Programa katılmak isteyen firma temsilcilerinin konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon
giderlerini karşılamak üzere, Birliğimizce görevlendirilen ETS Ersoy Turistik Servisleri A. Ş.’nin Garanti
Bankası Kadıköy Ticari Şubesi TR 54 0006 2001 6730 0006 2999 73 numaralı Türk Lirası hesabına,
10.000,- Türk Lirası ön avans bedeli ödemeleri gerekmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini takiben,
bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan talep edilecektir.

Ödeme yapılırken açıklama kısmına “3-5 Ekim 2019 Özbekistan Heyeti katılım ücreti” açıklaması
yazılması gerekmektedir. 5 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek İş Forumu’na yerinden katılım ücreti 500,- Türk Lirası olup, meblağın yukarıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin ozbekistan@tobb.org.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve yüksek çözünürlüklü “jpeg” formatında bir fotoğraf ve pasaportun renkli kısmı ile ödeme yaptıklarına dair dekontu ozbekistan@tobb.org.tr adresine en geç 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini
bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan
ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar kadar Birliğimize yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Önemle Duyurulur…

 

Ek:Taslak Program-İncelemek İçin Tıklayınız.