Tel : +90 442 233 33 89 |

Paydaş Analiz Anketi

Paydaş Analiz Anketi
25 Eylül 2017
İlgi: TOBB’nin 14.09.2017 tarihli ve 14136 sayılı yazısı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi kurulmuştur. Dairenin kuruluş amacı, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişmeleri takip ederek, gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirilmesini sağlamaktır. Görev alanları arasında; bilim teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde programlar geliştirmek ve uygulanmasını koordine etmek yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen görevler kapsamında yüksek katma değerli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın bir bileşeni olarak hazırlanan “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” içeriğinde firmaların faaliyet alanı, bulunduğu il, çalışan sayısına göre büyüklüğü gibi tanımlayıcı bilgiler elde etmeye yönelik sorular ile firmalarda en fazla çalışan bulunan 3 meslek grubuna ilişkin becerilerin belirlenmesine ve firmaların temininde en fazla güçlük çektiği 3 meslek grubunda aranılan niteliklere ilişkin sorular yer almaktadır. Anket sonucunda gelen dönüşlere göre ilgili kurumlar ile koordineli olarak belirtilen ihtiyaçların giderilmesine ve insan kaynağının geliştirilmesine yönelik programlar geliştirilecektir.

Bu kapsamda, siz değerli üyelerimizin konuyla ilgili yetkin kişilerinin http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=tr linkinden ulaşabilecekleri anketi 25 Eylül 2017 tarihine kadar doldurmaları önem arz etmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.