Tel : +90 442 233 33 89 |

Plastik Poşet Beyanları Hk.

Plastik Poşet Beyanları Hk.
13 Şubat 2019

Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 13.02.2019 Tarihli Yazısı

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecektir.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Bakanlığımızca yayımlanmış olup, bu usul ve esaslarda belirtilen plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği, bilgi ve belgelerin sunulacağı bilgi sistemi e-Devlet Kapsısı (www.turkiye.gov.tr) içerisinde “Plastik Poşet Beyanı” başlığı altında 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Plastik poşet beyan sistemine beyanların nasıl yapılması gerektiğine ilişkin kılavuzlara Bakanlığımızın internet sayfasındaki https://www.csb.gov.tr/plastik-poset-beyani-i-90306 adresinden, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin genel sorular için ise https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1043&uygulamaid=109 adresinden ayrıntılı
bilgilere ulaşılabilmektedir.

Duyurulara Git
SAVE 20%
off Individual Membership every year you're a member with us
Download
Yeni Sayfa 1

Yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi: 30 Haziran 2019

 

Cari yıl yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019’dur. Bahsi geçen tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödeme yapılabilecektir.

Üyelerimiz yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini;
https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden online
- Odamız veznelerine nakit veya kredi kartı ile
- Aşağıdaki banka hesap numarasına oda sicil numaralarını belirterek yapabilirler.


Halkbankası Erzurum Subesi (0342)  

Hesap No: 16000094

IBAN: TR38 0001 2009 3420 0016 0000 94


Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlar “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Custom text