Tel : +90 442 233 33 89 |

Psikoteknik Raporlar

Psikoteknik Raporlar
8 Ocak 2021

TOBB’dan gelen yazıya istinaden;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 24.12.2020 tarih ve 21334 sayılı duyuru yazısında; Koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinin devam etmesi ve kontrollü sosyal hayat döneminde yaşanabilecek mağduriyetin engellenebilmesi amacıyla, 07.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği 34 üncü maddesi kapsamında şoförlük mesleğini icra edenlerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu (Psikoteknik Değerlendirme Raporu) yetkili sağlık kuruluşlarından her 5 yılda bir almaları hükmü gereği uygulanacak olan idari yaptırımın, 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.